Η θέση της Πληροφορικής στο σχολείο
Δημοσίευση στην Εφημερίδα των Συντακτών (ηλεκτρονική έκδ.)
Η Εκπαίδευση είναι ένας από τους ζωτικότερους χώρους ενός κράτους, καθώς, εκτός των άλλων, άπτεται τομέων όπως η οικονομία και η ανάπτυξη, και επηρεάζει τη βιωσιμότητα, την εξέλιξή του. Δυστυχώς, όμως, ο σωστός σχεδιασμός, φέρνει καρπούς χρόνια αργότερα μετά την πραγματοποίησή του. Αντίστοιχα, οι ελλείψεις στο σχεδιασμό φαίνεται ετεροχρονισμένα με μη αναστρέψιμα αποτελέσματα. Τα προβλήματα και ο λανθασμένος σχεδιασμός στα Ελληνικά εκπαιδευτικά πράγματα έχουν αποτυπωθεί στην εκπαιδευτική αρθρογραφία.
Όσον αφορά στην Επιστήμη της Πληροφορικής, αυτή αποτελεί κύριο συστατικό καινοτομίας και προόδου και από τους πλέον εξελισσόμενους επιστημονικούς τομείς με διάχυση σε όλες τις άλλες επιστήμες. Οι αναπτυξιακοί τομείς της δραστηριότητας κάθε κράτους επιζητούν ολοένα και περισσότερο τη συμβολή της Πληροφορικής και το σύνολο της Ευρωπαϊκής οικονομίας προσανατολίζεται στην ανάπτυξη καινοτομίας και νέας τεχνολογίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μεταξύ πολλών τέτοιων ερευνών, η (περσινή) δημοσίευση της έκθεσης της Gigaom για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων τη δημιουργία 3.000.000 νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ μόνο στο πεδίο της ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού για κινητές και υπερφορητές συσκευές την επόμενη 10ετία. Όσες χώρες επένδυσαν σε υψηλή τεχνολογία (Νορβηγία, Ισραήλ, Ν. Κορέα, Ιαπωνία, Ινδία, Κίνα κ.ά.) με στρατηγικό και μακρόπνοο σχεδιασμό -αποσκοπώντας στην καλλιέργεια ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ποιότητας και κατάρτισης- ανταμείφθηκαν σε εκπαιδευτικό αλλά και οικονομικό επίπεδο. Να σημειωθεί ότι οι απαιτήσεις για επενδύσεις στον τομέα αυτό δεν είναι υψηλές στη σημερινή εποχή.

Οι ... Μεταβατικές ΠανελλαδικέςΕφημερίδα Συντακτών (23/11), σελ. 21
  
Tο ενδιαφέρον γονέων και μαθητών του Λυκείου εστιάζεται τελευταία στο νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που νομοθέτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛΛ., επί υπουργίας των κ. Μπαλτά-Κουράκη.
Σύμφωνα με τους εμπνευστές του, είχε σκοπό να επιλύσει τα προβλήματα που δημιουργούσε το σύστημα Αρβανιτόπουλου (Ν. 4186/2013), όπως τροποποιήθηκε από την παρέμβαση Λοβέρδου (Ν. 4310/2014) -επαναφορά Πληροφορικής για συναφείς σχολές- και παρουσιάστηκε στο τέλος της περασμένης σχολικής χρονιάς καταστρατηγώντας κάθε χρονοδιάγραμμα.
Επί τρεις μήνες διαχέονταν αδιαλείπτως πληροφορίες από μεγάλο και ετερόκλητο δίκτυο, όπως εφημερίδες ή εκπομπές, ιστοσελίδες, φροντιστήρια, μέλη του Τομέα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, με αντικρουόμενα στοιχεία διαφορετικής φιλοσοφίας και αλλεπάλληλες αλλαγές σε κομβικά ζητήματα.
Συγχρόνως, δεν πραγματοποιήθηκε καμία (ορατή, δημόσια) διαβούλευση με επιστημονικές ενώσεις ή τριτοβάθμια ιδρύματα, ούτε αξιοποιήθηκε η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είχε θεσμικό ρόλο στο ζήτημα. Αντίθετα, φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι υλοποιήθηκαν συντεχνιακά αιτήματα χρόνων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η ομάδα εργασίας διατήρησε, με τροποποιήσεις, το Λύκειο στις προβλέψεις Αρσένη-Γιαννάκου χωρίς καθόλου φαντασία αλλά… με εμμονές.

Οδηγίες διδασκαλίας ΑΕΠΠ - 2015 (Σύμβουλος Β Αθήνας)


Οι Δυναμικές Δομές Δεδομένων στην ΑΕΠΠ (φυλλάδιο)


 

Εισαγωγικό βίντεο από τον John Runchey

Η Στοίβα και η Ουρά στην ΑΕΠΠ (φυλλάδιο)


Οι αλγόριθμοι ταξινόμησης στην ΑΕΠΠ (φυλλάδιο)


Οι 4 αλγόριθμοι ταξινόμησης που αναφέρονται στο σχολικό διδακτικό πακέτο της ΑΕΠΠ

 

22-6-2015
Οι Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης Εκπαιδευτικών αποτελούν έναν πολύ δημοφιλή και δυναμικό τομέα στο πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης και σε αυτό της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, τόσο σε ερευνητικό επίπεδο όσο και στην εφαρμογή στην πράξη. Οι ανάγκες των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση και υποστήριξη, ικανοποιούνται μέσω της αλληλεπίδρασης με τους συναδέλφους τους, της διαμοιραζόμενης γνώσης και εμπειρίας, της αμοιβαίας επίδρασης και υποστήριξης και της συλλογικής προσπάθειας, προκειμένου να πετύχουν κοινούς μαθησιακούς στόχους σε συμμετοχικά και κοινωνικά περιβάλλοντα μάθησης.
Η αξία των Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ευρέως αναγνωρισμένη. Επιπρόσθετα, αυξάνεται το ερευνητικό ενδιαφέρον για τη σχεδίαση και τη λειτουργία τέτοιων κοινοτήτων, στο πλαίσιο της κοινωνικής και κονεκτιβιστικής μάθησης, αλλά και των αναδυόμενων μαθησιακών τεχνολογιών. Αν και τα σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) ως Διαδικτυακά εργαλεία έχουν εξελιχθεί σημαντικά και ενσωματώνουν εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας, η δημιουργία μιας επιτυχημένης Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης δεν είναι απλή ούτε εύκολη διαδικασία. Η βιβλιογραφία προτείνει μεγάλο πλήθος παραγόντων σχετικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνολογικές υποδομές και την υλοποίηση της κοινότητας που καθορίζουν τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητά της.
Η παρούσα διατριβή προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σχεδιασμού, μελέτης και υλοποίησης Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Εκπαιδευτικών. Ο σχεδιασμός περιλάμβανε πιλοτική έρευνα, με στόχο α) την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση του μεθοδολογικού πλαισίου της έρευνας και β) τη βελτιστοποίηση των διάφορων τεχνολογικών εργαλείων της τεχνολογικής πλατφόρμας υποστήριξης της κοινότητας, η οποία παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για τη συμμετοχή, την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών (ΣΔΜ, e-portfolio, ιστολόγιο, wiki και τηλεδιάσκεψη). Τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας ανέδειξαν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με κρίσιμους δείκτες κοινότητας, όπως η συμμετοχή και η δέσμευση, η αλληλεπίδραση, η δημιουργικότητα και η συνεκτικότητα.
Στην κύρια έρευνα της διατριβής υλοποιήθηκαν δύο κοινότητες, μια Ανοικτή και μια Δομημένη, με σκοπό να διερευνηθεί, επιπρόσθετα, ο ρόλος του παράγοντα της δομής στην ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης. Η μεθοδολογία ανάλυσης ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης περιλάμβανε συνδυαστικά μεθόδους, όπως: α) περιγραφική ανάλυση των συνεισφορών των μελών στην τεχνολογική πλατφόρμα, β) ανάλυση των αλληλεπιδράσεων των μελών μέσω του μοντέλου Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων και γ) ανάλυση των απόψεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών μέσω συνεντεύξεων.
Τα αποτελέσματα ανέδειξαν σημαντικά θέματα σχεδιασμού και υποστήριξης ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης εκπαιδευτικών. Ο συνδυασμός πολλαπλών πηγών δεδομένων και μορφών ανάλυσης ανέδειξε νέες πληροφορίες, αναφορικά με κρίσιμους παράγοντες κοινότητας μάθησης, όπως συμμετοχή και εμπλοκή των μελών, αλληλεπίδραση και δεσμοί μελών, δυναμική και εξέλιξη κοινότητας, δομή κοινότητας, συνοχή ομάδων εκπαιδευτικών, ρόλοι εκπαιδευτικών μέσα στις ομάδες και στην κοινότητα, συνδέσεις των εκπαιδευτικών, ισχύς και επιρροή κάθε μέλους στην κοινότητα. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις αξιολόγησαν θετικά την εμπειρία τους στην κοινότητα σε σχέση με την επιστημονική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Επισήμαναν ως μεγαλύτερες δυσκολίες για την ανάπτυξη κοινότητας μάθησης την έλλειψη α) κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των μελών, β) αποδοχής κριτικής και έκθεσης στην ομάδα, γ) έλλειψη προσωπικού χρόνου και δ) κινήτρου και δέσμευσης για συμμετοχή στα δρώμενα.
Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι παράμετροι σχεδιασμού της κοινότητας, όπως η ενίσχυση του διαλόγου και της αλληλεπίδρασης, η ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και η διαμοίραση εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών σεναρίων, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που καθορίζουν τη βιωσιμότητα μιας κοινότητας εκπαιδευτικών. Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό του σχεδιασμού ήταν η συνεργατική δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού από τα μέλη της κοινότητας. Το πλαίσιο ανάλυσης αποδείχτηκε αποτελεσματικό, ώστε να περιγράψει την αρχιτεκτονική της κοινότητας και τους ρόλους που αναλαμβάνουν τα μέλη μέσα από τη συμμετοχή τους. Όσον αφορά τον παράγοντα της δομής της κοινότητας, φάνηκε ότι το δομημένο μοντέλο είναι καταλληλότερο για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών κοινοτήτων μάθησης εκπαιδευτικών, με βάση τα δρώμενα και τις απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών. Ακόμη, έγινε εμφανές πως η ψηφιακή επάρκεια των συμμετεχόντων δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα ικανό να οδηγήσει στην επιτυχία μια ανοικτή κοινότητα. Τέλος, καταγράφηκε ότι η συμμετοχή εκπαιδευτικών σε μια ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στις στάσεις, στις απόψεις και στις διδακτικές πρακτικές τους.
Η διατριβή καταλήγει με τη διατύπωση προτάσεων για α) περαιτέρω μελέτη και έρευνα στο πεδίο των κοινοτήτων μάθησης και β) αξιοποίηση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης Εκπαιδευτικών, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων στο εκπαιδευτικό σύστημα και την ενίσχυση-ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της πράξης.
 
 
 

Ο θεολόγος των Εξαρχείων μιλά για τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης


Σε μια περίοδο ακατάσχετης αερολογίας γύρω από τα θέματα της παιδείας  το παρακάτω κείμενο θα μπορούσε να είναι μια επιστολή αφύπνισης προς όλους  τους νυν και πρώην υπουργούς παιδείας. Ένα από τα πιο προοδευτικά, φωτεινά μυαλά της ελληνικής εκπαίδευσης, ο «θεολόγος των Εξαρχείων», Δρ Αλέξανδρος Καριώτογλου, με χειρουργική ακρίβεια, χωρίς κραυγές παραθέτει την ουσία του διαχρονικού εκπαιδευτικού προβλήματος στην χώρα. Μέσα σε ένα άρθρο… 40 χρόνια εμπειρίας, αγώνων και οραμάτων στον χώρο της εκπαίδευσης. Γιατί όταν στα σαλόνια των γραφείων των υπουργών τα μυαλά κολλούσαν, χιλιάδες εκπαιδευτικοί στην αίθουσα έλυναν μόνοι τους τα προβλήματα.

καριώτογλου http://thecaller.gr/opinion/o-thelogos-ton-exarxeion-mila-gia-ta-pragmatikaprovlimata-ths-dhmosias-ekpaidefsis/

Ομολογείται από όλους, ότι η δημόσια εκπαίδευση έχει αποτύχει από τη γένεσή της, από την εποχή του Καποδίστρια, με μερικές φωτεινές εξαιρέσεις, οι οποίες κι αυτές είναι μεμονωμένες και πάντως δεν καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής εκπαίδευσης ανά την επικράτεια[1].
Γράφει ο π. Αλέξανδρός Καριώτογλου
Δεν απέχουν από την πραγματικότητα οι σκέψεις, με τις οποίες κλείνει το ενδιαφέρον του έργο ένας σύγχρονος πανεπιστημιακός κοινωνιολόγος της εκπαίδευσης, ότι «αν δεχτούμε την πρόταση του Foucault, ότι η ιστορία της ανάπτυξης και της γενίκευσης των πειθαρχιών αποτελεί μέρος της ιστορίας της πολιτικής κυριαρχίας της αστικής τάξης – μια υπόθεση που  δεν έχει ακόμα διερευνηθεί συνολικά για την Ελλάδα -, τότε η ιστορία της συγκρότησης και της θεσμοποίησης της σχολικής τάξης, η ιστορία της καθυπόταξης της παιδικής ηλικίας στη σχολική νόρμα, πρέπει να γίνουν επίσης αντιληπτές ως αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας αυτής της πολιτικής κυριαρχίας»[2].
Τα οργανωμένα κράτη φρόντισαν να οργανώσουν τους χώρους παροχής εκπαίδευσης εσωτερικά και εξωτερικά σύμφωνα με το πρότυπο που είχαν για το ίδιο το κράτος. Κτήρια – στρατώνες, όπως και τα νοσοκομεία, δάσκαλοι απόλυτα υποταγμένοι στη δικαιοδοσία του κράτους, σχολικά βιβλία πλήρως ελεγχόμενα από την κρατική πολιτική και τέλος μαθητές, πειθήνια όργανα των δασκάλων τους και φυσικά έμμεσα και του κράτους.

Κύπρος, Μάιος 2015


Ενώ οι κύριοι Μπαλτάς-Κουράκης πειραματίζονται, οι Κύπριοι σχεδιάζουν το μέλλον των παιδιών τους. Γυμνάσιο- Λύκειο-Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια.

Πόσο ειρωνική προς την συντεχνιακή Μητροπολιτική Ελλάδα μπορεί να είναι αυτή η χρονική σύμπτωση των αλλαγών;;

http://www.moec.gov.cy/2014_nees_protaseis_paideia.htmlIf we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow
John Dewey (1859-1952)

Μια πρώτη αποτίμηση για το Νέο Λύκειο Μπαλτά-Κουράκη (v4)


Με αφορμή το νέο Εξεταστικό και το Νέο Λύκειο Μπαλτά - Κουράκη θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι αυτό αποτελεί την 4η έκδοση του Νέου Λυκείου, μετά το Νέο Λύκειο Διαμαντοπούλου - Κουλαϊδή, το Νέο Λύκειο Αρβανιτόπουλου - Γκλαβά και την πρόσφατη παρέμβαση Λοβέρδου.
Για την ιστορία του ζητήματος, που κάποιοι θέλουν να παρακάμψουν ή λησμονήσουν, κάποτε θα επανέλθω με παρέμβαση που θα αποτυπώνει αναλυτικά όσα συνέβησαν.

Οι κύριοι Κουράκης-Μπαλτάς μετά από 2 και πλέον μήνες, κι ενώ δήλωναν έτοιμοι να υλοποιήσουν τον σχεδιασμό για το εξεταστικό με το άνοιγμα των πεδίων, και αφού
       διατήρησαν ανέπαφο αλλά και ανενεργό το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αρμόδιο σύμβουλο του Υπουργείου Παιδείας για τη χάραξη Εκπαιδευτικής Πολιτικής -αντίθετα, επί 2 και πλέον μήνες πελαγοδρομούν σε ένα τεράστιο και ετερόκλητο δίκτυο του τομέα παιδείας του Σύριζα, εφημερίδων/ιστοσελίδων, φροντιστηρίων για πληροφόρηση του “έξω κόσμου” και πραγματοποίηση εισηγήσεων (εδώ εντάσσεται και η πληροφορία ότι η Πληροφορική αποτελεί μέρος των Μαθηματικών και δεν χρειάζεται να υπάρχει, λες και το εξεταστικό αφορά το 1955 και όχι το 2015),
       ανέθεσαν τον σχεδιασμό σε σκιώδεις ομάδες εργασίας (με γνωστά και μη γνωστά μέλη) αντί σε ειδικούς,
       επέτρεψαν τη συνεχή διαρροή σχεδίων με διαφορετική φιλοσοφία και προσανατολισμό,
       δεν προέβησαν σε καμία διαβούλευση (τουλάχιστον ορατή και δημόσια), ούτε με Επιστημονικές Ενώσεις ούτε με Ακαδημαϊκούς - αντίθετα, φαίνεται να διαβουλεύτηκαν με διάφορες ομάδες εκπαιδευτικών και άλλων ενδιαφερομένων, με σκοπό την υλοποίηση αιτημάτων (αύξηση ωρών, παρουσία σε διάφορες κατευθύνσεις, ισχυροποίηση ή παραγκωνισμό κ.λπ.),
       αγνόησαν τις απαντήσεις των ίδιων των Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην ΑΔΙΠ σχετικά με το προφίλ των εισακτέων τους,
       επανεφηύραν τον τίτλο του “διδασκόμενου αλλά όχι εξεταζόμενου” μαθήματος. Στην ουσία αναιρείται εν μέρει η λογική της πανελλαδικής εξέτασης ενός μαθήματος, που αφενός πιστοποιεί την κατοχή συγκεκριμένων γνώσεων από τον μαθητή, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει, στο βαθμό που οι πανελλαδικές θεωρούμε ότι το κάνουν, τους μαθητές με κλίση, ταλέντο και ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο αντικείμενο,
       κατάργησαν την εξέταση του μαθήματος της Λογοτεχνίας (και από τη Θεωρητική Κατεύθυνση), ενώ 2 μήνες σχεδόν πριν τις εκλογές έδωσαν μάχη για το αντίθετο,
       προσπάθησαν να αναδείξουν τον "μεταβατικό" χαρακτήρα του συστήματος, ενώ όλοι γνωρίζουμε το ρευστό πολιτικό περιβάλλον στη χώρα μας (ουδέν μονιμότερον του μεταβατικού...αναφέρει το ΒΗΜΑ)
       χρονοτρίβησαν, ώστε να ανακοινωθεί το εξεταστικό τη Μεγάλη Εβδομάδα, ενώ δήλωναν έτοιμοι, αν και μαθητές και γονείς έπρεπε να γνωρίζουν εβδομάδες νωρίτερα πως θα πορευτούν (η τροπολογία Λοβέρδου ορίζει την ημερομηνία 15 Μαρτίου, ενώ ο αρχικός Νόμος Αρβανιτόπουλου την 1η Μαρτίου κάθε έτους),
       προέβησαν σε μια πρόχειρη και εσπευσμένη ανακοίνωση του σχεδίου του εξεταστικού, με λάθη που διορθώθηκαν λίγες ώρες αργότερα σε αρχείο pdf, κι αυτό γιατί, ήδη, το σχέδιο είχε διαρρεύσει,