ΑΕΠΠ Πανελλαδικές 2016


 
Παρακάτω παρατίθενται τα θέματα και ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, για τη φετινή σχολική χρονιά 2015-2016:
  

Αντίστοιχα, για τις επαναληπτικές εξετάσεις:
 

Πόρισμα Διαλόγου (Λιάκου) για την Παιδεία (και Λύκειο - Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια)


Πόρισμα Επ. Μορφωτικών Υποθέσεων (Γαβρόγλου) για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


Πρόταση: Λύκειο και Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (έκδοση 1)


 
http://dialogos.minedu.gov.gr/?p=715
Του δρ Παναγιώτη Τσιωτάκη
Καθηγητή Πληροφορικής
22/12/2015
 
Εισαγωγή
Το Γενικό Λύκειο αποτελεί προαιρετική βαθμίδα εκπαίδευσης με στόχο την παροχή Γενικής Παιδείας στους μαθητές, την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους, αλλά μοιραία αποτελεί και το προστάδιο για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  Αντίστοιχα, για το Επαγγελματικό Λύκειο.
Η επιδιωκόμενη αποσύνδεση του Λυκείου από την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όμως, προσκρούει στη δομή-οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, στον ελλιπή σχεδιασμό, σε λανθασμένες εκτιμήσεις και στην κουλτούρα που έχει διαμορφωθεί. Το σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Λύκειο και αποτελεί αυταπάτη να θεωρείται εύκολη υπόθεση η απαγκίστρωσή του, συνεπώς, αυτή πρέπει να γίνει σταδιακά μέχρι οι συνθήκες  να επιτρέψουν την ανοικτή εισαγωγή στα Τριτοβάθμια Ιδρύματα.
Η παρούσα πρόταση καθορίζει ως τάξεις γενικής παιδείας την Α΄ και Β΄Λυκείου, καθώς 11 έτη γενικής παιδείας κρίνονται επαρκή. Η Γ’ Λυκείου, εμβαθύνει σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, που ουσιαστικά αποτελούν τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Έτσι, είναι ξεκάθαρες οι απαιτήσεις και οι στόχοι κάθε τάξης.
Βασική αρχή είναι ότι κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα εξοπλίζει τον μαθητή και ταυτόχρονα αποτελεί προαπαιτούμενη γνώση-έρεισμα για τη σχολή που επιθυμεί να εισαχθεί. Στόχος και προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας είναι οι υποψήφιοι να διδάσκονται επαρκώς συγκεκριμένα μαθήματα για την εισαγωγή τους σε σχολές εφάμιλλου γνωστικού αντικειμένου, ώστε να βελτιωθούν ποιοτικά οι σπουδές τους. Η εμβάθυνση κατά τη διδασκαλία και η αξιολόγηση μέσω εξετάσεων πιστοποιούν αφενός ότι οι μαθητές κατέχουν επαρκώς το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο, για να ξεκινήσουν τις σπουδές τους, αφετέρου τους επιτρέπει να αναδείξουν/καλλιεργήσουν τα πεδία στα οποία έχουν κλίση, ταλέντο και αυξημένο ενδιαφέρον.
Το προτεινόμενο σύστημα έχει επηρεαστεί τόσο από το International Baccalaureate, όσο και το αντίστοιχο σύστημα που θεσμοθετήθηκε στην Κύπρο την περασμένη άνοιξη, καθώς και από τα συστήματα που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια. Επιρροές έχει δεχτεί, ακόμα, από την πρόταση για το Νέο Λύκειο του Βασίλη Κουλαϊδή που πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας τον Μάρτιο του 2012.


Περιγραφή προτεινόμενου Συστήματος Εισαγωγής
⇒Όσον αφορά στα μαθήματα, όπως και σήμερα:

Το νέο εκπαιδευτικό σύστημα Κύπρου


Θεμελιώδεις δεξιότητες καριέρας


Την ώρα που η Ελληνική Πολιτεία πασχίζει να αναβαθμίσει την Ελληνική Εκπαίδευση και να διαμορφώσει (επιτέλους) κρατικά πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας και βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ στο Ελληνικό σχολείο, κάποιοι άλλοι (Κολλέγιο Αθηνών) έχουν μεταβεί στο (μεθ)επόμενο βήμα με θερινά σχολεία, σκοπεύοντας να αναπτύξουν στους μαθητές θεμελιώδεις δεξιότητες για τις αυριανές τους καριέρες σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης, με αντικείμενα:

Hands - On Filmmaking
Managing Projects: An art? A career? A way of living?
The Art of the Short Story
It’s A Blog’s Life
CSI College
Fashion Design: From Peplum to Origami / From Classical to Modern
Creating in Minecraft
From Design Thinking to 3D Printing
Using Photoshop to create art
Lego Mindstorms EV 3 Laboratory – New Robots come to Life
Exploring Who I am and How I can make a Difference
Unity3D: From Gamer to Developer
Exobiology and Space Geology
Photography, from grain to pixel
Business Ethics and Moral Leadership. A Real Challenge and Necessity.
Songwriting
Tasteful journey in the art of culinary
Print Journalism. Create your own magazine!
Television Journalism
International Macroeconomics: Why Do Countries Have Debt?
How to Succeed in Modern Politics
What Career Choice will You make?
Demystifying Wall Street – the world of finance
Teen “Actors Studio”
iPhone Programming: Blast Off! Design Your Space Adventure
Architectural Design: Building the Welcome Hut
Arduino: The Machine that Lives Forever
Artificial intelligence in Python
Music Technology: Pop Star Music Producers

Είναι αντιληπτό τι κρύβει ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός;
Τα παραπάνω είναι πολυτέλεια για το Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο;
Είναι σίγουρο ότι δεν είναι εφικτά με κατάλληλο σχεδιασμό, υπομονή, χρόνο και μικρό κόστος;

 

Advanced Placement exams


https://apstudent.collegeboard.org/apcourse

(not only) Programming Golden Rule


Μανιφέστο Ψηφιακών δεξιοτήτων - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (e-Skills for Jobs 2014)


Υπολογιστική σκέψη


Ο Πληροφορικός γραμματισμός (ICT literacy) στην Πρωτοβάθμια ΕκπαίδευσηΔρ Παναγιώτης Τσιωτάκης
Καθηγητής Πληροφορικής


Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο να υπενθυμίσει το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος ΤΠΕ για το Δημοτικό Σχολείο, που εφαρμόστηκε με επιτυχία (σύμφωνα με την αξιολόγηση που έχει ολοκληρωθεί) πιλοτικά σε 80 Δημοτικά Σχολεία σε όλη την Ελλάδα, και που έχει μείνει στα συρτάρια του Υπουργείου Παιδείας εδώ και 4 έτη. Το Πρόγραμμα Σπουδών θα έπρεπε ήδη να υλοποιείται σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία που αποκαλούνται ΕΑΕΠ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει το λάθος -για άλλη μια φορά- και επιστρέψουμε στο παρελθόν, υποθηκεύοντας των μέλλον των παιδιών μας.
Στο παρακάτω κείμενο, απαντάται τόσο αν είναι αναγκαίο ως διακριτό γνωστικό αντικείμενο, όσο και ποιο είναι το προφίλ του εκπαιδευτικού που πρέπει να το υποστηρίξει.
  
Μάθημα Πληροφορικού γραμματισμού στο Δημοτικό

Οι μαθητές πρέπει να επωφελούνται από την εκμάθηση και αξιοποίηση τόσο των παραδοσιακών/σύγχρονων αλλά και των αναδυόμενων  τεχνολογιών που διαμορφώνουν τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Με την εφαρμογή γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων και διαδικασιών, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και άλλους πόρους για τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων, σε ατομικό και συνεργατικό επίπεδο, οικοδομείται και αναπτύσσεται η γνώση, καλλιεργείται η κατανόηση αλλά και οι δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε οι μαθητές να ανταποκριθούν δημιουργικά στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της ζωής τους.
Τα σχετικά Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικού γραμματισμού στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση πρέπει να είναι προσανατολισμένα στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, στη συνεργασία, τον πειραματισμό, στην ανάπτυξη της κριτικής και υπολογιστικής σκέψης, της αφαιρετικής σκέψης, της εφευρετικότητας, της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας, της δομημένης επίλυσης προβλημάτων.
Η πρακτική φύση της περιοχής των ΤΠΕ δεσμεύει τους μαθητές στην κριτική και δημιουργική σκέψη και στην κατανόηση αλληλεξαρτώμενων συστημάτων για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Μέσω του πειραματισμού και της επίλυσης προβλημάτων, της προτυποποίησης και της αξιολόγησης ενσταλάζει στους μαθητές την αξία του σχεδιασμού και της αναθεώρησης διαδικασιών για την υλοποίηση ιδεών. Οι μαθητές έχουν, ακόμη, την ευκαιρία να διερευνήσουν τη χρήση και τις επιπτώσεις των τεχνολογικών λύσεων σε θέματα όπως ισότητα, ηθική, προσωπικές και κοινωνικές αξίες.
 
Γενικοί Σκοποί ενός σύγχρονου μαθήματος Πληροφορικού γραμματισμού είναι:
  • διερεύνηση, σχεδιασμός, προγραμματισμός, διαχείριση, δημιουργία και αξιολόγηση λύσεων,
  • δημιουργικότητα και καινοτομία με χρήση παραδοσιακών, σύγχρονων και αναδυόμενων ΤΠΕ,
  • συνειδητοποιημένες και ηθικά ορθές αποφάσεις σχετικά με τον ρόλο, τις επιπτώσεις και τη χρήση των ΤΠΕ στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία για ένα βιώσιμο μέλλον,
  • δέσμευση σε δράσεις ΤΠΕ με αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα και επιλογή κατάλληλων τεχνολογιών, υλικών, πληροφοριών, συστημάτων, κατασκευών, εργαλείων και εξοπλισμού για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία λύσεων,
  • ανάλυση και αξιολόγηση προβλημάτων, αναγκών ή ευκαιριών για τον εντοπισμό και τη δημιουργία λύσεων.

 
Θα πρέπει επίσης, να τονιστούν τα συμπεράσματα της πρόσφατης έκθεσης του ΟΟΣΑ, όπου συμμετείχαν πολλές χώρες, που έλαβαν μέρος στο PISA [OECD (2015). Students, Computers and Learning: Making the Connection, PISA, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en], σχετικά με τις επιδράσεις των ΤΠΕ στα μαθησιακά αποτελέσματα. Κάποιοι προσπάθησαν να αναδείξουν τον προβληματισμό που εκφράζεται για να καταλήξουν στο ότι δεν χρειάζονται οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο (;;;). Παρατίθεται μεταφρασμένο το συμπέρασμα της σελίδας 191 της έκθεσης:

Πρόταση: Κέντρο Υποστήριξης Εκπαιδευτικής Καινοτομίας


https://dialogos.minedu.gov.gr/?p=1774

Έκθεση ΟΟΣΑ για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση


Σελίδα 191
The conclusion that emerges is that schools and education systems are, on average, not ready to leverage the potential of technology. Gaps in the digital skills of both teachers and students, difficulties in locating high-quality digital learning resources from among a plethora of poor?quality ones, a lack of clarity on the learning goals, and insufficient pedagogical preparation for blending technology meaningfully into lessons and curricula, create a wedge between expectations and reality. If these challenges are not addressed as part of the technology plans of schools and education ministries, technology may do more harm than good to the teacherstudent interactions that underpin deep conceptual understanding and higher-order thinking.
...
What this shows is that the successful integration of technology in education is not so much a matter of choosing the right device, the right amount of time to spend with it, the best software or the right digital textbook. The key elements for success are the teachers, school leaders and other decision makers who have the vision, and the ability, to make the connection between students, computers and learning.
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν το πλήρες κείμενο (και τις επισημάνσεις που έχω εισάγει) και να μην απομονώνουν αποσπάσματα του κειμένου, διότι εκτίθενται. Δεν παρέχεται η δυνατότητα μετάφρασης.