Το νέο εκπαιδευτικό σύστημα Κύπρου (κουράγιο...)


Ο Πληροφορικός γραμματισμός (ICT literacy) στην Πρωτοβάθμια ΕκπαίδευσηΔρ Παναγιώτης Τσιωτάκης
Καθηγητής Πληροφορικής


Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο να υπενθυμίσει το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος ΤΠΕ για το Δημοτικό Σχολείο, που εφαρμόστηκε με επιτυχία (σύμφωνα με την αξιολόγηση που έχει ολοκληρωθεί) πιλοτικά σε 80 Δημοτικά Σχολεία σε όλη την Ελλάδα, και που έχει μείνει στα συρτάρια του Υπουργείου Παιδείας εδώ και 4 έτη. Το Πρόγραμμα Σπουδών θα έπρεπε ήδη να υλοποιείται σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία που αποκαλούνται ΕΑΕΠ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει το λάθος -για άλλη μια φορά- και επιστρέψουμε στο παρελθόν, υποθηκεύοντας των μέλλον των παιδιών μας.
Στο παρακάτω κείμενο, απαντάται τόσο αν είναι αναγκαίο ως διακριτό γνωστικό αντικείμενο, όσο και ποιο είναι το προφίλ του εκπαιδευτικού που πρέπει να το υποστηρίξει.
  
Μάθημα Πληροφορικού γραμματισμού στο Δημοτικό

Οι μαθητές πρέπει να επωφελούνται από την εκμάθηση και αξιοποίηση τόσο των παραδοσιακών/σύγχρονων αλλά και των αναδυόμενων  τεχνολογιών που διαμορφώνουν τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Με την εφαρμογή γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων και διαδικασιών, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και άλλους πόρους για τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων, σε ατομικό και συνεργατικό επίπεδο, οικοδομείται και αναπτύσσεται η γνώση, καλλιεργείται η κατανόηση αλλά και οι δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε οι μαθητές να ανταποκριθούν δημιουργικά στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της ζωής τους.
Τα σχετικά Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικού γραμματισμού στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση πρέπει να είναι προσανατολισμένα στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, στη συνεργασία, τον πειραματισμό, στην ανάπτυξη της κριτικής και υπολογιστικής σκέψης, της αφαιρετικής σκέψης, της εφευρετικότητας, της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας, της δομημένης επίλυσης προβλημάτων.
Η πρακτική φύση της περιοχής των ΤΠΕ δεσμεύει τους μαθητές στην κριτική και δημιουργική σκέψη και στην κατανόηση αλληλεξαρτώμενων συστημάτων για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Μέσω του πειραματισμού και της επίλυσης προβλημάτων, της προτυποποίησης και της αξιολόγησης ενσταλάζει στους μαθητές την αξία του σχεδιασμού και της αναθεώρησης διαδικασιών για την υλοποίηση ιδεών. Οι μαθητές έχουν, ακόμη, την ευκαιρία να διερευνήσουν τη χρήση και τις επιπτώσεις των τεχνολογικών λύσεων σε θέματα όπως ισότητα, ηθική, προσωπικές και κοινωνικές αξίες.
 
Γενικοί Σκοποί ενός σύγχρονου μαθήματος Πληροφορικού γραμματισμού είναι:
  • διερεύνηση, σχεδιασμός, προγραμματισμός, διαχείριση, δημιουργία και αξιολόγηση λύσεων,
  • δημιουργικότητα και καινοτομία με χρήση παραδοσιακών, σύγχρονων και αναδυόμενων ΤΠΕ,
  • συνειδητοποιημένες και ηθικά ορθές αποφάσεις σχετικά με τον ρόλο, τις επιπτώσεις και τη χρήση των ΤΠΕ στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία για ένα βιώσιμο μέλλον,
  • δέσμευση σε δράσεις ΤΠΕ με αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα και επιλογή κατάλληλων τεχνολογιών, υλικών, πληροφοριών, συστημάτων, κατασκευών, εργαλείων και εξοπλισμού για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία λύσεων,
  • ανάλυση και αξιολόγηση προβλημάτων, αναγκών ή ευκαιριών για τον εντοπισμό και τη δημιουργία λύσεων.

 
Θα πρέπει επίσης, να τονιστούν τα συμπεράσματα της πρόσφατης έκθεσης του ΟΟΣΑ, όπου συμμετείχαν πολλές χώρες, που έλαβαν μέρος στο PISA [OECD (2015). Students, Computers and Learning: Making the Connection, PISA, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en], σχετικά με τις επιδράσεις των ΤΠΕ στα μαθησιακά αποτελέσματα. Κάποιοι προσπάθησαν να αναδείξουν τον προβληματισμό που εκφράζεται για να καταλήξουν στο ότι δεν χρειάζονται οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο (;;;). Παρατίθεται μεταφρασμένο το συμπέρασμα της σελίδας 191 της έκθεσης:

Πρόταση: Κέντρο Υποστήριξης Εκπαιδευτικής Καινοτομίας


https://dialogos.minedu.gov.gr/?p=1774

Έκθεση ΟΟΣΑ για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση


Σελίδα 191
The conclusion that emerges is that schools and education systems are, on average, not ready to leverage the potential of technology. Gaps in the digital skills of both teachers and students, difficulties in locating high-quality digital learning resources from among a plethora of poor?quality ones, a lack of clarity on the learning goals, and insufficient pedagogical preparation for blending technology meaningfully into lessons and curricula, create a wedge between expectations and reality. If these challenges are not addressed as part of the technology plans of schools and education ministries, technology may do more harm than good to the teacherstudent interactions that underpin deep conceptual understanding and higher-order thinking.
...
What this shows is that the successful integration of technology in education is not so much a matter of choosing the right device, the right amount of time to spend with it, the best software or the right digital textbook. The key elements for success are the teachers, school leaders and other decision makers who have the vision, and the ability, to make the connection between students, computers and learning.
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν το πλήρες κείμενο (και τις επισημάνσεις που έχω εισάγει) και να μην απομονώνουν αποσπάσματα του κειμένου, διότι εκτίθενται. Δεν παρέχεται η δυνατότητα μετάφρασης.

Η «αριστερή» διάλυση του Λυκείου


Του Νίκου Τσούλια
αντλήθηκε από https://anthologio.wordpress.com

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει Υπουργός Παιδείας που να μην έκανε κάποια παρέμβαση στο λύκειο – κάτι που δεν ισχύει για τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο λόγος δεν είναι ούτε εκπαιδευτικός ούτε ουσιαστικά πολιτικός και κοινωνικός – είναι πολιτικάντικος και άκρως δημαγωγικός.
      Επειδή είναι δεδομένο το έντονο ενδιαφέρον της κοινωνίας, μαθητών και γονέων γι’ αυτό το σχολικό θεσμό, οι Υπουργοί επιχειρούν να εμφανίσουν και να κάνουν ορατό ένα δήθεν «εκπαιδευτικό έργο», ακριβώς γιατί δεν έχουν καμιά πρόταση επί της ουσίας της θεσμικής εκπαίδευσης. Φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το πιο δημαγωγικό στοιχείο είναι ότι η ενασχόληση με το λύκειο αποβλέπει πρωτίστως στο «σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και όχι στο περιεχόμενό του και στους στόχους του. Είναι δε φοβερό το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι υπουργοί έβρισκαν το προϋπάρχον αυτών «σύστημα πρόσβασης» πάντα ανορθολογικό και έκαναν παρεμβάσεις για να επιφέρουν αλλαγές που ήταν ήδη αποτυχημένες στο παρελθόν.
      Πιο χαρακτηριστική βέβαια περίπτωση είναι η σημερινή του κ. Φίλη, ο οποίος μαζί με το κόμμα του δεν έχουν καμιά πρόταση για το λύκειο και το μόνο που κομίζουν είναι η ελαστικοποίησή του και η εκτός κάθε αναγκαιότητας με τις σημερινές απαιτήσεις των κοινωνιών διευκόλυνση απόκτησης ενός απολυτηρίου χωρίς καμιά αξία.

Η πρώτη γλώσσα προγραμματισμού για ζωντανά κύτταρα


Πηγή: Βήμα science

Η προσθήκη νέων λειτουργιών σε βακτήρια μόλις έγινε πιο εύκολη ανοίγοντας τον δρόμο για εντυπωσιακά βιολογικά κυκλώματα
 
Κέμπριτζ, Μασαχουσέτη 

Μικρόβια προγραμματισμένα να παράγουν καύσιμα; Μικρόβια που κάνουν αριθμητικές πράξεις; Η προσθήκη νέων λειτουργιών σε βακτήρια μόλις έγινε πιο εύκολη χάρη σε μια γλώσσα προγραμματισμού για βιολογικά κυκλώματα.

Το λογισμικό
Το πρωτοποριακό λογισμικό, με την ονομασία Cello, επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν το είδος του βακτηρίου με το οποίο επιθυμούν να εργαστούν και να προσδιορίσουν τι θέλουν να κάνει το κύτταρο -για παράδειγμα, να παρακολουθεί τις χημικές συνθήκες του περιβάλλοντος και να αντιδρά παράγοντας συγκεκριμένες ουσίες.

Ο χρήστης εισάγει εντολές που περιγράφουν τη λογική σύνδεση ανάμεσα στα εξωτερικά ερεθίσματα και τις κυτταρικές αντιδράσεις, και το πρόγραμμα αναλαμβάνει στη συνέχεια να δώσει την αλληλουχία DNA που πρέπει να προστεθεί στο βακτήριο για να επιτρέψει αυτές τις λειτουργίες.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία


Απο την Αυγή

Οι προτάσεις (Ενδιάμεση Έκθεση)

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν έως τώρα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Διαλόγου αφορούν το σύνολο της εκπαίδευσης, με την πλειοψηφία να εστιάζει στην εγκύκλια εκπαίδευση - γεγονός που δείχνει την αγωνία εκπαιδευτικών και γονέων.
Μεγάλο πρόβλημα θεωρείται ο συγκεντρωτισμός της Εκπαιδευτικής Διοίκησης. Η πλειοψηφία των προτάσεων συγκλίνει στην αποκέντρωση της. Πρέπει «...να δημιουργηθούν νέοι αποκεντρωμένοι φορείς, όπως π.χ. Κέντρα Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου σε κάθε νομό ή Περιφέρεια, ή έστω να αναδιοργανωθούν υπάρχουσες δομές. Προτείνεται ανά ομάδα σχολείων να τοποθετείται σχολικός ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, ιατρός, ακόμα και γραμματέας». Στο ίδιο πνεύμα, τονίζεται ότι θα έπρεπε, ανά ευρεία ομάδα σχολείων ή περιοχών, να υπάρχει ένα κέντρο ανατροφοδότησης για υποστήριξη του εκπαιδευτικού (σχεδιαστικά, επιμορφωτικά, με υλικό). Επιπλέον, κυριαρχεί η άποψη ένταξης του Λυκείου στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Αρκετοί τάσσονται υπέρ ενός ενιαίου τύπου Λυκείου, με τομείς π.χ. θεωρητικό, θετικό, μηχανολογικό, κ.ά. Υπάρχουν θετικές αναφορές για την Εναλλακτική Εκπαίδευση και διαφόρους τύπους σχολείων.
Αρκετοί υποστηρίζουν την Αυτονομία της Σχολικής Μονάδας. Πλεονεκτήματα που προβάλλονται είναι ότι η ενίσχυση της αυτονομίας επιτρέπει στη σχολική κοινότητα να διαμορφώσει την εκπαιδευτική στρατηγική της, το ιδιαίτερο προφίλ της (ανάλογα και με τις γεωγραφικές και κοινωνικές συνθήκες). Υποστηρικτικά σε αυτό επισημαίνεται ότι αποκτώντας αυτονομία η σχολική μονάδα, οι επιλογές της (ύλη των μαθημάτων, ωρολόγιο πρόγραμμα, σχολικές εορτές, σχολικές επισκέψεις, συνεργασίες κ.ά.) προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις επιδιώξεις των μελών της. Αναφέρουν επίσης ότι η ενίσχυση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας συντείνει στο άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αυτορρύθμιση της λειτουργίας του σχολείου λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά αλλά και τις παιδαγωγικές ανάγκες. Αναφέρεται ότι το υπουργείο Παιδείας πρέπει απλώς να θέτει τους γενικούς κανόνες και όρους.
Επιπλέον, διατυπώθηκαν προτάσεις που εμβαθύνουν στη σχέση σχολείου - κοινωνίας. Θεωρούν ότι απαιτείται ουσιαστική σύνδεση του περιεχομένου των σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες του τόπου, γεγονός που ενισχύει τους δεσμούς του σχολείου με την κοινωνία. Το σχολείο θεωρούν ότι πρέπει να γίνει επιπλέον πολιτιστικό κέντρο, ζωντανό κύτταρο της περιοχής. Στο ίδιο πνεύμα προτείνεται επίσης η δημιουργία προγράμματος μαθητικών ομίλων αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής σε επίπεδο σχολικών μονάδων και τοπικής κοινωνίας. Ακόμα υποστηρίζεται ότι πρέπει να διευρυνθούν οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας με στόχο την υποστήριξη μειονεκτουσών περιοχών. Σε αυτές να υπάρχει μέριμνα για κοινωνικά κυλικεία, σχολικά συσσίτια, κάλυψη λειτουργικών δαπανών, κίνητρα για εκπαιδευτικούς κ.λπ.
Σημαντικός αριθμός προτάσεων ενσωματώνουν θέματα Προγραμμάτων Σπουδών. Προτείνεται ανοιχτό πρόγραμμα σπουδών, με σαφώς διατυπωμένους στόχους. Εκπαιδευτικοί και μαθητές να επιλέγουν βάσει των ενδιαφερόντων τους τα θέματα με τα οποία θα προσεγγίσουν τους μαθησιακούς στόχους (μάθηση βάσει σχεδιασμού).

Προτάσεις για τη διδασκαλία του 5ου κεφαλαίου


Πανελλήνιο Συνέδριο: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0http://eprl.korinthos.uop.gr/eloer2016/

Υπόμνημα για τον "διάλογο"


Υπόμνημα της Άννας Διαμαντοπούλου στον πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

Υπόμνημα της πρ.Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννας Διαμαντοπούλου προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής κύριο Γαβρόγλου, με αφορμή την πρόσκληση για παρέμβαση-τοποθέτηση στην συνεδρίαση της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου.

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων

Έλαβα την πρόσκληση σας για συμμετοχή μου στην συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής στις 18 Φεβρουαρίου 2016 που έχει ως αντικείμενο "να διατυπωθούν τα προβλήματα και να διαμορφωθούν λύσεις".
Εκτιμώ ιδιαίτερα τον ρόλο της Επιτροπής και θεωρώ ύψιστης σημασίας την ενεργή συμμετοχή των Βουλευτών, στην «επεξεργασία και εξέταση σχεδίων νόμων» που αποτελεί, άλλωστε, και τον βασικό σκοπό λειτουργίας της. Γι΄αυτό και κατά την 28μηνη περίοδο που είχα την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, η συγκεκριμένη Επιτροπή συνεδρίασε δεκάδες φορές, στις περισσότερες εκ των οποίων συμμετείχα προσωπικά. Υπογραμμίζω δε, ότι σε όλα τα πολυνομοσχέδια που έφερα τότε προς ψήφιση στην ολομέλεια, υπήρξε καθοριστική η συμβολή στην τελική διαμόρφωση και ψήφισή τους, των βουλευτών της Επιτροπής - όλων των κομμάτων - και ιδιαίτερα όσων συμμετείχαν και στα άλλα διακομματικά όργανα και σε συναντήσεις διαλόγου που τότε ενεργοποιήσαμε στον διάλογο για την μεταρρύθμιση.
Η σημερινή Κυβέρνηση, ενώ εξαγγέλλει «εθνικό διάλογο», προωθεί συνεχώς καίριες ανατροπές του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Οι περισσότερες από τις ανατροπές αυτές πραγματοποιούνται με την ευθέως αντισυνταγματική διαδικασία των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και με τον τρόπο αυτό η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και όλοι οι Βουλευτές στερούνται της δυνατότητας ακόμη και να εκφέρουν τις απόψεις τους. Αλήθεια, ποια «εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη» επιβάλλει αυτή την επιλογή; Αντιλαμβάνεσθε ότι με τέτοιες προϋποθέσεις δεν είναι δυνατό να υπάρξει διάλογος, παρά μόνο ως πρόσχημα.
Κατά συνέπεια περιορίζομαι στα παρακάτω:

1. Τα προβλήματα του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι γνωστά. Τα γνωρίζουμε και τα συζητούμε όλοι, βιώνοντας τα ως γονείς, μαθητές, φοιτητές, ως εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας. Ίσως μας διαφεύγουν όταν, πολιτευόμενοι, ερχόμαστε αντιμέτωποι με το πολιτικό κόστος, τις αντικρουόμενες βλέψεις επιμέρους κοινωνικών ή επαγγελματικών ομάδων, τα κάθε είδους μικροσυμφέροντα ή ακόμη και τις ιδεοληψίες που μας κρατούν προσκολλημένους σε άλλες εποχές και άλλες συνθήκες.

2. Μια μεταρρύθμιση δεν μπορεί να έχει ως ορίζοντα τις εκάστοτε «παρούσες συνθήκες». Αντίθετα, πρέπει να έχει προοπτική δεκαετιών, σαφή και καθαρό στόχο και επομένως να βασίζεται στην μακρόχρονη εθνική και διεθνή εμπειρία και γνώση ανάλογων προσπαθειών, να αξιολογεί εφαρμοσμένες πρακτικές, να απαντά επί του συγκεκριμένου, να ανατρέπει παθογένειες και να δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον.

3. Οι προσωπικές μου θέσεις, είναι γνωστό ότι δεν βρίσκονται, πλέον, σε επίπεδο προβληματισμού και αναζητήσεων.

Η Καινοτομία-Αριστεία στα Πρότυπα Σχολεία ως συνάρτηση του STEM και της Διαφοροποιημένης Μάθησης


Σαράντος Ψυχάρης
Καθηγητής πρώην πρόεδρος Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε


Αντλήθηκε από esos.gr

Σύμφωνα με τον Θεοδόση Τάσιο (Εφημερίδα Καθημερινή 16-8-2015) είναι μάλλον προφανές ότι όλοι επιθυμούμε την υψηλότερη δυνατή επίδοση (την αριστεία δηλαδή) των συμπολιτών μας σ’ ό,τι ο καθένας επιτηδεύεται.
Θεωρώντας ότι η αριστεία σήμερα συνδέεται  όχι μόνο με τη μεγαλύτερη γνωστική επίδοση αλλά και με την μέγιστη ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την δημιουργικότητα και τη καινοτομία , θα επιχειρήσουμε να συνδέσουμε  την αριστεία με το STEM (ακρωνύμιο για τα Science, Technology, Engineering and Mathematics) και τη διαφοροποιημένη μάθηση μέσα από τη δομή των πρότυπων σχολείων.

Η σύνδεση αυτή θεωρούμε ότι περιγράφεται με απλά μαθηματικά ως συνάρτηση δυο μεταβλητών, δηλαδή η αριστεία είναι συνάρτηση της εισαγωγής του STEM στην εκπαίδευση(το οποίο περιέχει τη δημιουργικότητα και τη καινοτομία) και της διαφοροποιημένης μάθησης, που λαμβάνει υπόψη της τις επιμέρους γνωστικές και συναισθηματικές μεταβλητές της προσωπικότητας του μαθητή..
Όπως όμως κάθε συνάρτηση, έτσι και αυτή  έχει κάποιες παραμέτρους που η θα τις θεωρήσουμε ευνοϊκές για τη συνάρτηση, είτε ουδέτερες(«παγωμένες» όπως λέμε στη γλώσσα των επιστημών) είτε αρνητικές, και οι οποίες συνδέονται με την εκπαιδευτική πολιτική.
Σύμφωνα με τον Lukes (Lukes, S. (2005) Power: A Radical View (Basingstoke: Macmillan), 2nd Edition), “the faces of power controversy: political power in three dimensions”, η σχεδιαζόμενη πολιτική μπορεί να μην είναι εμφανής σε όλους αλλά μόνο σε όσους την δημιουργούν ενώ πολλές φορές παραμένει κλειστή στους διαδρόμους της εξουσίας.
Για να προχωρήσει η συζήτησή μας για την σύζευξη «Αριστεία -STEM- Διαφοροποιημένη» μάθηση-στα πρότυπα σχολεία, θα θεωρήσουμε ότι δεν υπεισέρχονται οι παράμετροι της εκπαιδευτικής πολιτικής και θα αφιερωθούμε σε ένα μοντέλο υλοποίησης ανεξάρτητα από αυτήν
Θα ξεκινήσουμε την επιχειρηματολογία μας για τη σύνδεση της αριστείας με το STEM αναλύοντας σύντομα την έννοια του STEM , του λεγόμενου «ολοκληρωμένου» STEM,  τις βασικές αρχές, την μεθοδολογία του και την προστιθέμενη αξία του για την εκπαίδευση. Το STEM ουσιαστικά ξεκίνησε από την πρωτοβουλία του Προέδρου Obama να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στα γνωστικά αντικείμενα που αποτελούν το STEM καθώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση για αυτά αλλά δεν υπάρχουν απόφοιτοι! σε ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ΗΠΑ!

CS for all, Obama’s new initiative


https://www.whitehouse.gov/blog/2016/01/30/computer-science-all

Elementary my dear Watson 
 

Πρόταση: Λύκειο και Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΝΕΟ)


 
http://dialogos.minedu.gov.gr/?p=715
Του δρ Παναγιώτη Τσιωτάκη
Καθηγητή Πληροφορικής
22/12/2015
 
Εισαγωγή
Το Γενικό Λύκειο αποτελεί προαιρετική βαθμίδα εκπαίδευσης με στόχο την παροχή Γενικής Παιδείας στους μαθητές, την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους, αλλά μοιραία αποτελεί και το προστάδιο για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  Αντίστοιχα, για το Επαγγελματικό Λύκειο.
Η επιδιωκόμενη αποσύνδεση του Λυκείου από την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όμως, προσκρούει στη δομή-οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, στον ελλιπή σχεδιασμό, σε λανθασμένες εκτιμήσεις και στην κουλτούρα που έχει διαμορφωθεί. Το σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Λύκειο και αποτελεί αυταπάτη να θεωρείται εύκολη υπόθεση η απαγκίστρωσή του, συνεπώς, αυτή πρέπει να γίνει σταδιακά μέχρι οι συνθήκες  να επιτρέψουν την ανοικτή εισαγωγή στα Τριτοβάθμια Ιδρύματα.
Η παρούσα πρόταση καθορίζει ως τάξεις γενικής παιδείας την Α΄ και Β΄Λυκείου, καθώς 11 έτη γενικής παιδείας κρίνονται επαρκή. Η Γ’ Λυκείου, εμβαθύνει σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, που ουσιαστικά αποτελούν τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Έτσι, είναι ξεκάθαρες οι απαιτήσεις και οι στόχοι κάθε τάξης.
Βασική αρχή είναι ότι κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα εξοπλίζει τον μαθητή και ταυτόχρονα αποτελεί προαπαιτούμενη γνώση-έρεισμα για τη σχολή που επιθυμεί να εισαχθεί. Στόχος και προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας είναι οι υποψήφιοι να διδάσκονται επαρκώς συγκεκριμένα μαθήματα για την εισαγωγή τους σε σχολές εφάμιλλου γνωστικού αντικειμένου, ώστε να βελτιωθούν ποιοτικά οι σπουδές τους. Η εμβάθυνση κατά τη διδασκαλία και η αξιολόγηση μέσω εξετάσεων πιστοποιούν αφενός ότι οι μαθητές κατέχουν επαρκώς το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο, για να ξεκινήσουν τις σπουδές τους, αφετέρου τους επιτρέπει να αναδείξουν/καλλιεργήσουν τα πεδία στα οποία έχουν κλίση, ταλέντο και αυξημένο ενδιαφέρον.
Το προτεινόμενο σύστημα έχει επηρεαστεί τόσο από το International Baccalaureate, όσο και το αντίστοιχο σύστημα που θεσμοθετήθηκε στην Κύπρο την περασμένη άνοιξη, καθώς και από τα συστήματα που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια. Επιρροές έχει δεχτεί, ακόμα, από την πρόταση για το Νέο Λύκειο του Βασίλη Κουλαϊδή που πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας τον Μάρτιο του 2012.


Περιγραφή προτεινόμενου Συστήματος Εισαγωγής
⇒Όσον αφορά στα μαθήματα, όπως και σήμερα: