Πόρισμα Διαλόγου (Λιάκου) για την Παιδεία (και Λύκειο και Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια)


Πόρισμα Επ. Μορφωτικών Υποθέσεων (Γαβρόγλου) για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


Πρόταση: Λύκειο και Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


 
http://dialogos.minedu.gov.gr/?p=715
Του δρ Παναγιώτη Τσιωτάκη
Καθηγητή Πληροφορικής
22/12/2015
 
Εισαγωγή
Το Γενικό Λύκειο αποτελεί προαιρετική βαθμίδα εκπαίδευσης με στόχο την παροχή Γενικής Παιδείας στους μαθητές, την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους, αλλά μοιραία αποτελεί και το προστάδιο για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  Αντίστοιχα, για το Επαγγελματικό Λύκειο.
Η επιδιωκόμενη αποσύνδεση του Λυκείου από την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όμως, προσκρούει στη δομή-οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, στον ελλιπή σχεδιασμό, σε λανθασμένες εκτιμήσεις και στην κουλτούρα που έχει διαμορφωθεί. Το σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Λύκειο και αποτελεί αυταπάτη να θεωρείται εύκολη υπόθεση η απαγκίστρωσή του, συνεπώς, αυτή πρέπει να γίνει σταδιακά μέχρι οι συνθήκες  να επιτρέψουν την ανοικτή εισαγωγή στα Τριτοβάθμια Ιδρύματα.
Η παρούσα πρόταση καθορίζει ως τάξεις γενικής παιδείας την Α΄ και Β΄Λυκείου, καθώς 11 έτη γενικής παιδείας κρίνονται επαρκή. Η Γ’ Λυκείου, εμβαθύνει σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, που ουσιαστικά αποτελούν τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Έτσι, είναι ξεκάθαρες οι απαιτήσεις και οι στόχοι κάθε τάξης.
Βασική αρχή είναι ότι κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα εξοπλίζει τον μαθητή και ταυτόχρονα αποτελεί προαπαιτούμενη γνώση-έρεισμα για τη σχολή που επιθυμεί να εισαχθεί. Στόχος και προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας είναι οι υποψήφιοι να διδάσκονται επαρκώς συγκεκριμένα μαθήματα για την εισαγωγή τους σε σχολές εφάμιλλου γνωστικού αντικειμένου, ώστε να βελτιωθούν ποιοτικά οι σπουδές τους. Η εμβάθυνση κατά τη διδασκαλία και η αξιολόγηση μέσω εξετάσεων πιστοποιούν αφενός ότι οι μαθητές κατέχουν επαρκώς το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο, για να ξεκινήσουν τις σπουδές τους, αφετέρου τους επιτρέπει να αναδείξουν/καλλιεργήσουν τα πεδία στα οποία έχουν κλίση, ταλέντο και αυξημένο ενδιαφέρον.
Το προτεινόμενο σύστημα έχει επηρεαστεί τόσο από το International Baccalaureate, όσο και το αντίστοιχο σύστημα που θεσμοθετήθηκε στην Κύπρο την περασμένη άνοιξη, καθώς και από τα συστήματα που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια. Επιρροές έχει δεχτεί, ακόμα, από την πρόταση για το Νέο Λύκειο του Βασίλη Κουλαϊδή που πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας τον Μάρτιο του 2012.


Περιγραφή προτεινόμενου Συστήματος Εισαγωγής
⇒Όσον αφορά στα μαθήματα, όπως και σήμερα:

Θεμελιώδεις δεξιότητες καριέρας


Την ώρα που η Ελληνική Πολιτεία πασχίζει να αναβαθμίσει την Ελληνική Εκπαίδευση και να διαμορφώσει (επιτέλους) κρατικά πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας και βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ στο Ελληνικό σχολείο, κάποιοι άλλοι (Κολλέγιο Αθηνών) έχουν μεταβεί στο (μεθ)επόμενο βήμα με θερινά σχολεία, σκοπεύοντας να αναπτύξουν στους μαθητές θεμελιώδεις δεξιότητες για τις αυριανές τους καριέρες σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης, με αντικείμενα:

Hands - On Filmmaking
Managing Projects: An art? A career? A way of living?
The Art of the Short Story
It’s A Blog’s Life
CSI College
Fashion Design: From Peplum to Origami / From Classical to Modern
Creating in Minecraft
From Design Thinking to 3D Printing
Using Photoshop to create art
Lego Mindstorms EV 3 Laboratory – New Robots come to Life
Exploring Who I am and How I can make a Difference
Unity3D: From Gamer to Developer
Exobiology and Space Geology
Photography, from grain to pixel
Business Ethics and Moral Leadership. A Real Challenge and Necessity.
Songwriting
Tasteful journey in the art of culinary
Print Journalism. Create your own magazine!
Television Journalism
International Macroeconomics: Why Do Countries Have Debt?
How to Succeed in Modern Politics
What Career Choice will You make?
Demystifying Wall Street – the world of finance
Teen “Actors Studio”
iPhone Programming: Blast Off! Design Your Space Adventure
Architectural Design: Building the Welcome Hut
Arduino: The Machine that Lives Forever
Artificial intelligence in Python
Music Technology: Pop Star Music Producers

Είναι αντιληπτό τι κρύβει ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός;
Τα παραπάνω είναι πολυτέλεια για το Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο;
Είναι σίγουρο ότι δεν είναι εφικτά με κατάλληλο σχεδιασμό, υπομονή, χρόνο και μικρό κόστος;

 

Advanced Placement exams


https://apstudent.collegeboard.org/apcourse

(not only) Programming Golden Rule


Το νέο εκπαιδευτικό σύστημα Κύπρου


Ο Πληροφορικός γραμματισμός (ICT literacy) στην Πρωτοβάθμια ΕκπαίδευσηΔρ Παναγιώτης Τσιωτάκης
Καθηγητής Πληροφορικής


Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο να υπενθυμίσει το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος ΤΠΕ για το Δημοτικό Σχολείο, που εφαρμόστηκε με επιτυχία (σύμφωνα με την αξιολόγηση που έχει ολοκληρωθεί) πιλοτικά σε 80 Δημοτικά Σχολεία σε όλη την Ελλάδα, και που έχει μείνει στα συρτάρια του Υπουργείου Παιδείας εδώ και 4 έτη. Το Πρόγραμμα Σπουδών θα έπρεπε ήδη να υλοποιείται σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία που αποκαλούνται ΕΑΕΠ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει το λάθος -για άλλη μια φορά- και επιστρέψουμε στο παρελθόν, υποθηκεύοντας των μέλλον των παιδιών μας.
Στο παρακάτω κείμενο, απαντάται τόσο αν είναι αναγκαίο ως διακριτό γνωστικό αντικείμενο, όσο και ποιο είναι το προφίλ του εκπαιδευτικού που πρέπει να το υποστηρίξει.
  
Μάθημα Πληροφορικού γραμματισμού στο Δημοτικό

Οι μαθητές πρέπει να επωφελούνται από την εκμάθηση και αξιοποίηση τόσο των παραδοσιακών/σύγχρονων αλλά και των αναδυόμενων  τεχνολογιών που διαμορφώνουν τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Με την εφαρμογή γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων και διαδικασιών, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και άλλους πόρους για τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων, σε ατομικό και συνεργατικό επίπεδο, οικοδομείται και αναπτύσσεται η γνώση, καλλιεργείται η κατανόηση αλλά και οι δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε οι μαθητές να ανταποκριθούν δημιουργικά στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της ζωής τους.
Τα σχετικά Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικού γραμματισμού στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση πρέπει να είναι προσανατολισμένα στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, στη συνεργασία, τον πειραματισμό, στην ανάπτυξη της κριτικής και υπολογιστικής σκέψης, της αφαιρετικής σκέψης, της εφευρετικότητας, της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας, της δομημένης επίλυσης προβλημάτων.
Η πρακτική φύση της περιοχής των ΤΠΕ δεσμεύει τους μαθητές στην κριτική και δημιουργική σκέψη και στην κατανόηση αλληλεξαρτώμενων συστημάτων για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Μέσω του πειραματισμού και της επίλυσης προβλημάτων, της προτυποποίησης και της αξιολόγησης ενσταλάζει στους μαθητές την αξία του σχεδιασμού και της αναθεώρησης διαδικασιών για την υλοποίηση ιδεών. Οι μαθητές έχουν, ακόμη, την ευκαιρία να διερευνήσουν τη χρήση και τις επιπτώσεις των τεχνολογικών λύσεων σε θέματα όπως ισότητα, ηθική, προσωπικές και κοινωνικές αξίες.
 
Γενικοί Σκοποί ενός σύγχρονου μαθήματος Πληροφορικού γραμματισμού είναι:
  • διερεύνηση, σχεδιασμός, προγραμματισμός, διαχείριση, δημιουργία και αξιολόγηση λύσεων,
  • δημιουργικότητα και καινοτομία με χρήση παραδοσιακών, σύγχρονων και αναδυόμενων ΤΠΕ,
  • συνειδητοποιημένες και ηθικά ορθές αποφάσεις σχετικά με τον ρόλο, τις επιπτώσεις και τη χρήση των ΤΠΕ στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία για ένα βιώσιμο μέλλον,
  • δέσμευση σε δράσεις ΤΠΕ με αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα και επιλογή κατάλληλων τεχνολογιών, υλικών, πληροφοριών, συστημάτων, κατασκευών, εργαλείων και εξοπλισμού για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία λύσεων,
  • ανάλυση και αξιολόγηση προβλημάτων, αναγκών ή ευκαιριών για τον εντοπισμό και τη δημιουργία λύσεων.

 
Θα πρέπει επίσης, να τονιστούν τα συμπεράσματα της πρόσφατης έκθεσης του ΟΟΣΑ, όπου συμμετείχαν πολλές χώρες, που έλαβαν μέρος στο PISA [OECD (2015). Students, Computers and Learning: Making the Connection, PISA, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en], σχετικά με τις επιδράσεις των ΤΠΕ στα μαθησιακά αποτελέσματα. Κάποιοι προσπάθησαν να αναδείξουν τον προβληματισμό που εκφράζεται για να καταλήξουν στο ότι δεν χρειάζονται οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο (;;;). Παρατίθεται μεταφρασμένο το συμπέρασμα της σελίδας 191 της έκθεσης:

Πρόταση: Κέντρο Υποστήριξης Εκπαιδευτικής Καινοτομίας


https://dialogos.minedu.gov.gr/?p=1774

Έκθεση ΟΟΣΑ για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση


Σελίδα 191
The conclusion that emerges is that schools and education systems are, on average, not ready to leverage the potential of technology. Gaps in the digital skills of both teachers and students, difficulties in locating high-quality digital learning resources from among a plethora of poor?quality ones, a lack of clarity on the learning goals, and insufficient pedagogical preparation for blending technology meaningfully into lessons and curricula, create a wedge between expectations and reality. If these challenges are not addressed as part of the technology plans of schools and education ministries, technology may do more harm than good to the teacherstudent interactions that underpin deep conceptual understanding and higher-order thinking.
...
What this shows is that the successful integration of technology in education is not so much a matter of choosing the right device, the right amount of time to spend with it, the best software or the right digital textbook. The key elements for success are the teachers, school leaders and other decision makers who have the vision, and the ability, to make the connection between students, computers and learning.
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν το πλήρες κείμενο (και τις επισημάνσεις που έχω εισάγει) και να μην απομονώνουν αποσπάσματα του κειμένου, διότι εκτίθενται. Δεν παρέχεται η δυνατότητα μετάφρασης.

Η «αριστερή» διάλυση του Λυκείου


Του Νίκου Τσούλια
αντλήθηκε από https://anthologio.wordpress.com

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει Υπουργός Παιδείας που να μην έκανε κάποια παρέμβαση στο λύκειο – κάτι που δεν ισχύει για τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο λόγος δεν είναι ούτε εκπαιδευτικός ούτε ουσιαστικά πολιτικός και κοινωνικός – είναι πολιτικάντικος και άκρως δημαγωγικός.
      Επειδή είναι δεδομένο το έντονο ενδιαφέρον της κοινωνίας, μαθητών και γονέων γι’ αυτό το σχολικό θεσμό, οι Υπουργοί επιχειρούν να εμφανίσουν και να κάνουν ορατό ένα δήθεν «εκπαιδευτικό έργο», ακριβώς γιατί δεν έχουν καμιά πρόταση επί της ουσίας της θεσμικής εκπαίδευσης. Φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το πιο δημαγωγικό στοιχείο είναι ότι η ενασχόληση με το λύκειο αποβλέπει πρωτίστως στο «σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και όχι στο περιεχόμενό του και στους στόχους του. Είναι δε φοβερό το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι υπουργοί έβρισκαν το προϋπάρχον αυτών «σύστημα πρόσβασης» πάντα ανορθολογικό και έκαναν παρεμβάσεις για να επιφέρουν αλλαγές που ήταν ήδη αποτυχημένες στο παρελθόν.
      Πιο χαρακτηριστική βέβαια περίπτωση είναι η σημερινή του κ. Φίλη, ο οποίος μαζί με το κόμμα του δεν έχουν καμιά πρόταση για το λύκειο και το μόνο που κομίζουν είναι η ελαστικοποίησή του και η εκτός κάθε αναγκαιότητας με τις σημερινές απαιτήσεις των κοινωνιών διευκόλυνση απόκτησης ενός απολυτηρίου χωρίς καμιά αξία.

Η πρώτη γλώσσα προγραμματισμού για ζωντανά κύτταρα


Πηγή: Βήμα science

Η προσθήκη νέων λειτουργιών σε βακτήρια μόλις έγινε πιο εύκολη ανοίγοντας τον δρόμο για εντυπωσιακά βιολογικά κυκλώματα
 
Κέμπριτζ, Μασαχουσέτη 

Μικρόβια προγραμματισμένα να παράγουν καύσιμα; Μικρόβια που κάνουν αριθμητικές πράξεις; Η προσθήκη νέων λειτουργιών σε βακτήρια μόλις έγινε πιο εύκολη χάρη σε μια γλώσσα προγραμματισμού για βιολογικά κυκλώματα.

Το λογισμικό
Το πρωτοποριακό λογισμικό, με την ονομασία Cello, επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν το είδος του βακτηρίου με το οποίο επιθυμούν να εργαστούν και να προσδιορίσουν τι θέλουν να κάνει το κύτταρο -για παράδειγμα, να παρακολουθεί τις χημικές συνθήκες του περιβάλλοντος και να αντιδρά παράγοντας συγκεκριμένες ουσίες.

Ο χρήστης εισάγει εντολές που περιγράφουν τη λογική σύνδεση ανάμεσα στα εξωτερικά ερεθίσματα και τις κυτταρικές αντιδράσεις, και το πρόγραμμα αναλαμβάνει στη συνέχεια να δώσει την αλληλουχία DNA που πρέπει να προστεθεί στο βακτήριο για να επιτρέψει αυτές τις λειτουργίες.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία


Απο την Αυγή

Οι προτάσεις (Ενδιάμεση Έκθεση)

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν έως τώρα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Διαλόγου αφορούν το σύνολο της εκπαίδευσης, με την πλειοψηφία να εστιάζει στην εγκύκλια εκπαίδευση - γεγονός που δείχνει την αγωνία εκπαιδευτικών και γονέων.
Μεγάλο πρόβλημα θεωρείται ο συγκεντρωτισμός της Εκπαιδευτικής Διοίκησης. Η πλειοψηφία των προτάσεων συγκλίνει στην αποκέντρωση της. Πρέπει «...να δημιουργηθούν νέοι αποκεντρωμένοι φορείς, όπως π.χ. Κέντρα Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου σε κάθε νομό ή Περιφέρεια, ή έστω να αναδιοργανωθούν υπάρχουσες δομές. Προτείνεται ανά ομάδα σχολείων να τοποθετείται σχολικός ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, ιατρός, ακόμα και γραμματέας». Στο ίδιο πνεύμα, τονίζεται ότι θα έπρεπε, ανά ευρεία ομάδα σχολείων ή περιοχών, να υπάρχει ένα κέντρο ανατροφοδότησης για υποστήριξη του εκπαιδευτικού (σχεδιαστικά, επιμορφωτικά, με υλικό). Επιπλέον, κυριαρχεί η άποψη ένταξης του Λυκείου στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Αρκετοί τάσσονται υπέρ ενός ενιαίου τύπου Λυκείου, με τομείς π.χ. θεωρητικό, θετικό, μηχανολογικό, κ.ά. Υπάρχουν θετικές αναφορές για την Εναλλακτική Εκπαίδευση και διαφόρους τύπους σχολείων.
Αρκετοί υποστηρίζουν την Αυτονομία της Σχολικής Μονάδας. Πλεονεκτήματα που προβάλλονται είναι ότι η ενίσχυση της αυτονομίας επιτρέπει στη σχολική κοινότητα να διαμορφώσει την εκπαιδευτική στρατηγική της, το ιδιαίτερο προφίλ της (ανάλογα και με τις γεωγραφικές και κοινωνικές συνθήκες). Υποστηρικτικά σε αυτό επισημαίνεται ότι αποκτώντας αυτονομία η σχολική μονάδα, οι επιλογές της (ύλη των μαθημάτων, ωρολόγιο πρόγραμμα, σχολικές εορτές, σχολικές επισκέψεις, συνεργασίες κ.ά.) προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις επιδιώξεις των μελών της. Αναφέρουν επίσης ότι η ενίσχυση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας συντείνει στο άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αυτορρύθμιση της λειτουργίας του σχολείου λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά αλλά και τις παιδαγωγικές ανάγκες. Αναφέρεται ότι το υπουργείο Παιδείας πρέπει απλώς να θέτει τους γενικούς κανόνες και όρους.
Επιπλέον, διατυπώθηκαν προτάσεις που εμβαθύνουν στη σχέση σχολείου - κοινωνίας. Θεωρούν ότι απαιτείται ουσιαστική σύνδεση του περιεχομένου των σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες του τόπου, γεγονός που ενισχύει τους δεσμούς του σχολείου με την κοινωνία. Το σχολείο θεωρούν ότι πρέπει να γίνει επιπλέον πολιτιστικό κέντρο, ζωντανό κύτταρο της περιοχής. Στο ίδιο πνεύμα προτείνεται επίσης η δημιουργία προγράμματος μαθητικών ομίλων αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής σε επίπεδο σχολικών μονάδων και τοπικής κοινωνίας. Ακόμα υποστηρίζεται ότι πρέπει να διευρυνθούν οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας με στόχο την υποστήριξη μειονεκτουσών περιοχών. Σε αυτές να υπάρχει μέριμνα για κοινωνικά κυλικεία, σχολικά συσσίτια, κάλυψη λειτουργικών δαπανών, κίνητρα για εκπαιδευτικούς κ.λπ.
Σημαντικός αριθμός προτάσεων ενσωματώνουν θέματα Προγραμμάτων Σπουδών. Προτείνεται ανοιχτό πρόγραμμα σπουδών, με σαφώς διατυπωμένους στόχους. Εκπαιδευτικοί και μαθητές να επιλέγουν βάσει των ενδιαφερόντων τους τα θέματα με τα οποία θα προσεγγίσουν τους μαθησιακούς στόχους (μάθηση βάσει σχεδιασμού).