Κριτήριο στη Δ. Επανάληψης

0 σχόλια έχουν υποβληθεί

Ερευνητικές Εργασίες με τη μέθοδο Project

0 σχόλια έχουν υποβληθείCoding the Curriculum

0 σχόλια έχουν υποβληθείΕρευνητικές Εργασίες

0 σχόλια έχουν υποβληθεί


Εξάσκηση-εκπαίδευση στην συναρμόλογηση του ΗΥ

0 σχόλια έχουν υποβληθεί1 Hour of Code

0 σχόλια έχουν υποβληθεί


Χρήση πλατφόρμας - ενημερωτικό σημείωμα

0 σχόλια έχουν υποβληθεί

Ενημερωτικό σημείωμα προς γονείς, για χρήση πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο μάθημα της Πληροφορικής