Κυκλοφορία Γ τεύχους


Γ3


Το Γ' τεύχος κυκλοφόρησε. Καλύπτει τη νέα ύλη του μαθήματος ΑΕΠΠ - Πληροφορική 2019-2020.
  

  
Γ1      Γ2
 
  

 

Ενδεικτικές λύσεις συμπληρωματικού βιβλίου Πληροφορικής 2019


 
 
και οι λύσεις από το ΙΕΠ:
  
 

ΑΕΠΠ Πανελλαδικές 2019


 
Παρακάτω παρατίθενται τα θέματα και ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, για τη σχολική χρονιά 2019-2020:
 
Η ευχή πάντα είναι τα αποτελέσματα να αποτελούν αντανάκλαση των κόπων και της προσπάθειας που έχουν καταβάλει μαθητές και εκπαιδευτικοί.  

 

Νέο (συμπληρωματικό) σχολικό βιβλίο Πληροφορικής


    
 

Εξεταστέα ύλη Πληροφορική 2020


Νέο Λύκειο Γαβρόγλου (ΦΕΚ)

Σελίδα 85 και εξής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση


After the reboot: computing education in UK schools


Learning and Skills for the Digital Era


https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/learning-and-skills

Νέο βιβλίο


Γ1      Γ2
 
 
http://bookaepp.blogspot.gr
 

Επανάληψη στην ΑΕΠΠ 2019


Επαναληπτικό φυλλάδιο 2019. Σε συνέχεια του αντίστοιχου φυλλαδίου 2018.
 

English Baccalaureate (EBacc)Σε κράτη που οι συντεχνίες δεν προσαρμόζουν την πραγματικότητα στις επιδιώξεις τους:

"The EBacc refers to a combination of subjects that the government thinks is important for young people to study at GCSE........

Science
For exams taken in 2018 onwards, pupils will need to take one of the following options:
  • GCSE combined science – pupils take 2 GCSEs that cover the 3 main sciences, biology, chemistry, and physics.
  • 3 single sciences at GCSE – pupils choose 3 subjects from biology, chemistry, physics, and computer science..."

https://www.gov.uk/government/publications/english-baccalaureate-ebacc/english-baccalaureate-ebacc

Restart: The Resurgence of Computer Science in UK Schools


Νέο λύκειο Κύπρου


http://nop.moec.gov.cy/index.php/domi/g-lykeiou 


ΑΕΠΠ Πανελλαδικές 2018


 
Παρακάτω παρατίθενται τα θέματα και ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, για τη σχολική χρονιά 2017-2018:
 
Η ευχή πάντα είναι τα αποτελέσματα να αποτελούν αντανάκλαση των κόπων και της προσπάθειας που έχουν καταβάλει μαθητές και εκπαιδευτικοί.