Λύση θεμάτων επαναληπτικών εξετάσεων ΑΕΠΠ 2019 (Live streaming)Computer Science and PISA 2021


https://oecdedutoday.com/computer-science-and-pisa-2021/?fbclid=IwAR1wbRI14ZXRwZdauQG8ezte7MQSL21GoDoE-b4LCarxfcHqo5Bk6Pmkk2g 

Although many studies have focused on the population’s preparation for basic digital work (such as creating a document or browsing the internet), PISA 2021 will be the first to explicitly study how countries include computer science in their education programs.

At a time of historic technological shifts, today’s students will be increasingly required to know not only how to use technology applications, but also how to create, understand, and manage technology.  It is therefore important to include computer science when assessing their digital skills.


Κυκλοφορία Γ τεύχους


Γ3


Το Γ' τεύχος κυκλοφόρησε. Καλύπτει τη νέα ύλη του μαθήματος ΑΕΠΠ - Πληροφορική 2019-2020.
  

       
 

Ενδεικτικές λύσεις συμπληρωματικού βιβλίου Πληροφορικής 2019


 
 
και οι λύσεις από το ΙΕΠ:
  
 

Πρόταση για το Λύκειο - Greek exams (v3)
   
 

Αρχική έκδοση 1 (Εθνικός διάλογος, Δεκέμβριος 2015) 
 

ΑΕΠΠ Πανελλαδικές 2019


 
Παρακάτω παρατίθενται τα θέματα και ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, για τη σχολική χρονιά 2019-2020:
 
Η ευχή πάντα είναι τα αποτελέσματα να αποτελούν αντανάκλαση των κόπων και της προσπάθειας που έχουν καταβάλει μαθητές και εκπαιδευτικοί.  

 

Νέο (συμπληρωματικό) σχολικό βιβλίο Πληροφορικής


    
 

Εξεταστέα ύλη Πληροφορική 2020


Νέο Λύκειο Γαβρόγλου (ΦΕΚ)

Σελίδα 85 και εξής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση


After the reboot: computing education in UK schools


Learning and Skills for the Digital Era


https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/learning-and-skills

Νέο βιβλίο


Γ1      Γ2
 
 
http://bookaepp.blogspot.gr
 

Επανάληψη στην ΑΕΠΠ 2019


Επαναληπτικό φυλλάδιο 2019. Σε συνέχεια του αντίστοιχου φυλλαδίου 2018.
 

English Baccalaureate (EBacc)Σε κράτη που οι συντεχνίες δεν προσαρμόζουν την πραγματικότητα στις επιδιώξεις τους:

"The EBacc refers to a combination of subjects that the government thinks is important for young people to study at GCSE........

Science
For exams taken in 2018 onwards, pupils will need to take one of the following options:
  • GCSE combined science – pupils take 2 GCSEs that cover the 3 main sciences, biology, chemistry, and physics.
  • 3 single sciences at GCSE – pupils choose 3 subjects from biology, chemistry, physics, and computer science..."

https://www.gov.uk/government/publications/english-baccalaureate-ebacc/english-baccalaureate-ebacc