Πληροφορική Πανελλαδικές 2020


 
Παρακάτω παρατίθενται τα θέματα και ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα της Πληροφορικής, για το σχολικό έτος 2019-2020:

  

 
Η ευχή πάντα είναι τα αποτελέσματα να αποτελούν αντανάκλαση των κόπων και της προσπάθειας που έχουν καταβάλει μαθητές και εκπαιδευτικοί. 

  

9 χρόνια ... διαβουλεύσεων και ... διαλόγων


http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5133