Πληροφορική Πανελλαδικές 2021


 
Παρακάτω παρατίθενται τα θέματα και ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα της Πληροφορικής, για το σχολικό έτος 2020-2021:

 

Η ευχή πάντα είναι τα αποτελέσματα να αποτελούν αντανάκλαση των κόπων και της προσπάθειας που έχουν καταβάλει μαθητές και εκπαιδευτικοί. 

   

Πληροφορική Πανελλαδικές 2020


 
Παρακάτω παρατίθενται τα θέματα και ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα της Πληροφορικής, για το σχολικό έτος 2019-2020:

  

 
Η ευχή πάντα είναι τα αποτελέσματα να αποτελούν αντανάκλαση των κόπων και της προσπάθειας που έχουν καταβάλει μαθητές και εκπαιδευτικοί. 

  

9 χρόνια ... διαβουλεύσεων και ... διαλόγων


http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5133