9 χρόνια ... διαβουλεύσεων και ... διαλόγων


http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5133

Λύση θεμάτων επαναληπτικών εξετάσεων ΑΕΠΠ 2019 (Live streaming)Computer Science and PISA 2021


https://oecdedutoday.com/computer-science-and-pisa-2021/?fbclid=IwAR1wbRI14ZXRwZdauQG8ezte7MQSL21GoDoE-b4LCarxfcHqo5Bk6Pmkk2g 

Although many studies have focused on the population’s preparation for basic digital work (such as creating a document or browsing the internet), PISA 2021 will be the first to explicitly study how countries include computer science in their education programs.

At a time of historic technological shifts, today’s students will be increasingly required to know not only how to use technology applications, but also how to create, understand, and manage technology.  It is therefore important to include computer science when assessing their digital skills.