Οδηγίες για την ΑΕΠΠ

Μέχρι σήμερα, έχουν σταλεί στα σχολεία οι παρακάτω εγκύκλιοι σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος ΑΕΠΠ: