5ο προαιρετικό μάθημα (4+1) έκδοση 7 (βίντεο)


Σε συνέχεια της τοποθέτησής μου στη διαβούλευση στις 19 Αυγούστου 2013,
που αναφέρθηκα στο 4+1 ή αλλιώς 5ο προαιρετικό μάθημα,
σας παρουσιάζω την πρότασή μου που έχω παραδώσει σε όλους τους αρμόδιους έκτοτε.

Αρχική σύλληψη: Αύγουστος 2013
Έκδοση 7: Σεπτέμβρης 2014