Κύπρος: Λύκειο και Σύστημα Εισαγωγής (Μάιος 2015)


Ενώ οι κύριοι Μπαλτάς-Κουράκης πειραματίζονταν (??), οι Κύπριοι σχεδιάζουν το μέλλον των παιδιών τους, με νέο Γυμνάσιο- Λύκειο-και Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια.


Πόσο ειρωνική προς την συντεχνιακή Μητροπολιτική Ελλάδα μπορεί να είναι η χρονική σύμπτωση των αλλαγών με την τόσο μεγάλη αντίθεση στις αποφάσεις;


http://www.moec.gov.cy/2014_nees_protaseis_paideia.htmlIf we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow
John Dewey (1859-1952)