Πληροφορική στα ΔΥΕΠ


http://iep.edu.gr/index.php/el/?option=com_content&view=article&id=512
 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ)