Ενδεικτικές λύσεις συμπληρωματικού βιβλίου Πληροφορικής 2019


 
 
και οι λύσεις από το ΙΕΠ: