Βιογραφικά στοιχεία


Ο Παναγιώτης Τσιωτάκης είναι μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο "Ηλεκτρονική Μάθηση" και μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.Υπηρέτησε τη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Κορινθία από τον Σεπτέμβριο του 2002 για 15 έτη, έχοντας διδάξει σε όλους τους τύπους σχολείων το μάθημα της Πληροφορικής.
 
Είναι κάτοχος Πτυχίου Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Είναι Διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις Επιστήμες της Αγωγής (κοινότητες μάθησης εκπαιδευτικών).