Βιογραφικά στοιχεία


Ο Παναγιώτης Τσιωτάκης είναι μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο "Ηλεκτρονική Μάθηση".Υπηρέτησε τη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Κορινθία από τον Σεπτέμβριο του 2002 για 15+ έτη, έχοντας διδάξει σε όλους τους τύπους σχολείων.
 
Είναι κάτοχος Πτυχίου Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Είναι Διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στις Επιστήμες της Αγωγής (Ηλεκτρονική μάθηση και κοινότητες μάθησης).
 
Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών και διαμένει μόνιμα στην Κόρινθο.