ΑΕΠΠ Πανελλαδικές 2016


 
Παρακάτω παρατίθενται τα θέματα και ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, για τη φετινή σχολική χρονιά 2015-2016:
  

Αντίστοιχα, για τις επαναληπτικές εξετάσεις: