Πόρισμα Διαλόγου (Λιάκου) για την Παιδεία (και Λύκειο - Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια)