Πρόταση: Άνοιγμα αναθέσεων στη Βθμια Εκπαίδευση


Δρ Παναγιώτης Τσιωτάκης
Καθηγητής Πληροφορικής


Προαπαιτούμενο για την πρόταση: αύξηση πληθυσμού Σχολικών Συμβούλων. Ο (μόνος) ρόλος τους είναι η επιμόρφωση και η υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Διατίθενται Σχολικοί Σύμβουλοι ανά 40-50 εκπαιδευτικούς υποστήριξης.
Η πρόταση είναι: Άνοιγμα αναθέσεων με βάση το πτυχίο και όχι (μόνο) τον κλάδο. Η ανάθεση σχετίζεται με γνωστικό αντικείμενο και βαθμίδα (π.χ. μαθηματικά Γυμνασίου).  
  • Αν κάποιος εκπαιδευτικός έχει περισσότερα από 5-6 μαθήματα άλλης ειδικότητας στο βασικό του πτυχίο, με αίτησή του, θέτει υποψηφιότητα: π.χ. στους αποφοίτους Πολυτεχνείων δίνεται δυνατότητα ανάθεσης μαθηματικών Γυμνασίου, στους αποφοίτους θεολογικών σχολών ιστορία γυμνασίου κ.λπ. 
  • Πραγματοποιούνται επιμορφωτικά προγράμματα στους ενδιαφερόμενους από τους σχετικούς (βάσει ειδικότητας) Σχολικούς Συμβούλους, ώστε να πιστοποιήσουν σε θέματα κυρίως διδακτικής τα μαθήματα στις Β' αναθέσεις τους και δευτερευόντως γνωστικού αντικειμένου. Ετοιμάζουν διδακτικά σενάρια, πραγματοποιούν διδασκαλίες με τον Σχολικό Σύμβουλο και πιστοποιούνται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στη Β’ ανάθεση.
  • Οι Σχολικοί Σύμβουλοι υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς αυτούς για την επόμενη χρονιά από την κτήση της Β' ανάθεσης. 
Η παραπάνω διαδικασία διαρκεί 1 σχολικό έτος και θωρακίζει παιδαγωγικά το άνοιγμα των αναθέσεων.