Πρόταση: Απουσίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (απλοποίηση διαδικασιών)


Δρ Παναγιώτης Τσιωτάκης
Καθηγητής Πληροφορικής

Αποτύπωση προβλήματος: Το 20% του φόρτου εργασίας στη σχολική μονάδα (εκπαιδευτικών, όταν δεν υπάρχει γραμματέας) σχετίζεται με τη διαχείριση των απουσιών των μαθητών: γραφειοκρατία. Επιπρόσθετα, μεγάλο κόστος, οικονομικό και χρόνου, για την υπηρεσία αποτελεί η συνεχής ενημέρωση με αλληλογραφία (συνυπολογίζοντας την απαιτούμενη γραφική ύλη) με τους γονείς.

Λύση: 
 1. Απλοποιούνται όλοι οι τύποι απουσιών, αλλά και οι διαφορετικές μορφές δικαιολόγησης μόνο στις εξής 2: απουσία, ειδική απουσία.
  Η ειδική απουσία χαρακτηρίζει τη μη προσέλευση στην τάξη για ειδικούς λόγους, όπως συμμετοχή σε ειδική δραστηριότητα, σχολικούς αγώνες κ.λπ. Οι απουσίες αυτές δεν καταμετρώνται.
  Μη προσέλευση στην τάξη για οποιονδήποτε άλλο λόγο χαρακτηρίζεται απλά ως απουσία.
 2. Όλες οι απουσίες καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool.
   
 3. Κωδικό χρήστη (ατομικό κλειδάριθμο) στο Myschool λαμβάνει και κάθε γονέας/κηδεμόνας, που υποχρεούται, επίσης, να καταχωρήσει κινητό και email.
  Το Υπουργείο κάνει κεντρική συμφωνία με εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα αποστολής μαζικών μηνυμάτων από το ΠΣ Myschool.
   
 4. Ο γονιός/κηδεμόνας ενημερώνεται ηλεκτρονικά (με sms και email) για τις απουσίες κάθε μαθητή/τριας.
   
 5. Μπορεί από το ΠΣ Myschool να δηλώσει ότι ενημερώθηκε για τις απουσίες του μαθητή/της μαθήτριας. Η ενέργεια αυτή θα ενέχει χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης. Δεν απαιτείται καμία άλλη δικαιολόγηση και δικαιολογητικό από γιατρό (ούτε και πληρωμή επίσκεψης σε αυτόν).
  Οι παραπάνω ενέργειες μπορούν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από οποιονδήποτε υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο αλλά και από σχετική εφαρμογή στο κινητό (mobile application) με τον ατομικό κλειδάριθμο του γονέα/κηδεμόνα. Φυσικά, μπορεί να πράξει τα παραπάνω από υπολογιστή του σχολείου με τη βοήθεια εκπαιδευτικών.
 6. Στην περίπτωση που ο μαθητής/τρια έχει απουσίες πλησίον του ορίου ο γονέας/κηδεμόνας καλείται στο σχολείο.
Αντίστοιχα, μπορεί να ενημερώνεται για βαθμολογίες τετραμήνου και άλλες ανακοινώσεις του σχολείου-υπουργείου παιδείας.